VTuning

Svoje práce som rozdelil do niekoľkých kategórii, pretože každá z nich má určité zameranie.

Grand Prix in VT:

Sú tu práce pre najväčší projekt na česko-slovenskej VT scéne. Ide o 12 mesačný seriál súťaží, do ktorého som sa v niekoľkých kolách zapojil aj ja. Pri týchto úpravách som sa snažil čo najviac zamerať na detaily a vyhotovenie.

Other Contests:

Sú tu práce z rôznych iných súťaží, ktorých som sa zúčastnil. Svojho času som zaznamenal pár prvenstiev :). Úpravy sú prevažne robené s cieľom vyhrať, takže tu nájdete skôr extrémnejšie tuningi.

Magazín Autotuning:

Istý čas som prispieval do časopisu Autotuning. Nájdete tu autá z dvoch pohľadov so zameraním na realizovateľný tuning. Keďže som to robil väčšinou na poslednú chvíľu, spracovanie je slabšie. Nájdete tu tiež články z časopisu.

Customer:

Autá robené na objednávku. !!! Táto sekcia bola zrušená. !!!

Fun:

Práce robené pre zábavu. Nájdete tu VT, s ktorým som zažil asi najväčší úspech - vextru.